Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 2:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και αν τον αρχαίο κόσμο δεν λυπήθηκε, αλλά, φέρνοντας κατακλυσμό επάνω στον κόσμο των ασεβών, διαφύλαξε όγδοον τον Nώε, ως κήρυκα δικαιοσύνης·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 2

Θέα Β΄ Πετρου 2:5 σε αυτό το πλαίσιο