Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 2:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι πολλοί θα ακολουθήσουν στις απώλειές τους, για τους οποίους ο δρόμος τής αλήθειας θα δυσφημηθεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 2

Θέα Β΄ Πετρου 2:2 σε αυτό το πλαίσιο