Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 2:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

μάλιστα, και αυτούς που ακολουθούν πίσω από τη σάρκα με επιθυμία ακαθαρσίας, και καταφρονούν την εξουσία· είναι τολμητές, αυθάδεις, δεν τρέμουν βλασφημώντας τααξιώματα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 2

Θέα Β΄ Πετρου 2:10 σε αυτό το πλαίσιο