Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 1:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, αν όλα αυτά υπάρχουν σε σας και περισσεύουν, σας κάνουν όχι αργούς ούτε άκαρπους στην επίγνωση του Kυρίου μας Iησού Xριστού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 1

Θέα Β΄ Πετρου 1:8 σε αυτό το πλαίσιο