Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 1:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ακριβώς δε γι’ αυτό, αφού καταβάλετε κάθε επιμέλεια, να προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή δε τη γνώση,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 1

Θέα Β΄ Πετρου 1:5 σε αυτό το πλαίσιο