Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 1:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

διαμέσου των οποίων δωρήθηκαν σε μας οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνετε κοινωνοί θείας φύσης, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά, που υπάρχει μέσα στον κόσμο, διαμέσου τής επιθυμίας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 1

Θέα Β΄ Πετρου 1:4 σε αυτό το πλαίσιο