Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 1:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, έτσι θα σας δοθεί κατά πλούσιο τρόπο η είσοδος στην αιώνια βασιλεία τού Kυρίου μας και Σωτήρα Iησού Xριστού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 1

Θέα Β΄ Πετρου 1:11 σε αυτό το πλαίσιο