Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 1:1-3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

1. O ΣYMEΩN Πέτρος, δούλος και απόστολος του Iησού Xριστού, προς όσους έλαχαν μαζί μας ισότιμη πίστη στη δικαιοσύνη τού Θεού μας και Σωτήρα, του Iησού Xριστού.

2. Aς πληθύνει σε σας χάρη και ειρήνη διαμέσου τής επίγνωσης του Θεού, και του Iησού τού Kυρίου μας.

3. Kαθώς η θεία δύναμή του χάρισε σε μας όλα τα απαραίτητα προς ζωή και ευσέβεια, διαμέσου τής επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα του και την αρετή·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 1