Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΣYMEΩN Πέτρος, δούλος και απόστολος του Iησού Xριστού, προς όσους έλαχαν μαζί μας ισότιμη πίστη στη δικαιοσύνη τού Θεού μας και Σωτήρα, του Iησού Xριστού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 1

Θέα Β΄ Πετρου 1:1 σε αυτό το πλαίσιο