Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΠPEΣBYTEPOΣ, προς την εκλεκτή κυρία και προς τα παιδιά της, τους οποίους εγώ αγαπώ αληθινά, και όχι μονάχα εγώ, αλλά και εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1

Θέα Β΄ Ιωαννου 1:1 σε αυτό το πλαίσιο