Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψη Ιωαννου 8:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο καπνός των θυμιαμάτων, με τις προσευχές όλων των αγίων, ανέβηκε από το χέρι τού αγγέλου μπροστά στον Θεό·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψη Ιωαννου 8

Θέα Αποκαλυψη Ιωαννου 8:4 σε αυτό το πλαίσιο