Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψη Ιωαννου 7:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

από τη φυλή τού Iούδα, 12.000 σφραγισμένοι· από τη φυλή τού Pουβήν, 12.000 σφραγισμένοι· από τη φυλή τού Γαδ, 12.000 σφραγισμένοι·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψη Ιωαννου 7

Θέα Αποκαλυψη Ιωαννου 7:5 σε αυτό το πλαίσιο