Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 6:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα τής πίστης, να κρατάς την αιώνια ζωή, στην οποία και προσκλήθηκες, και ομολόγησες την καλή μαρτυρία, μπροστά σε πολλούς μάρτυρες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 6

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 6:12 σε αυτό το πλαίσιο