Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 5:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα τιμάς τις χήρες, αυτές που είναι πραγματικά χήρες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 5

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 5:3 σε αυτό το πλαίσιο