Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 5:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα μη επιθέτεις χέρια, γρήγορα, σε κανέναν, ούτε να γίνεσαι κοινωνός ξένων αμαρτιών· φύλαγε τον εαυτό σου αγνόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 5

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 5:22 σε αυτό το πλαίσιο