Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 4:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, αγιάζεται διαμέσου τού λόγου τού Θεού και διαμέσου τής προσευχής.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 4

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 4:5 σε αυτό το πλαίσιο