Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

έχοντας το μυστήριο της πίστης μέσα σε καθαρή συνείδηση·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:9 σε αυτό το πλαίσιο