Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σου τα γράφω αυτά, ελπίζοντας νάρθω σε σένα γρηγορότερα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:14 σε αυτό το πλαίσιο