Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

οι διάκονοι ας είναι άνδρες μιας γυναίκας, κυβερνώντας καλά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:12 σε αυτό το πλαίσιο