Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι γυναίκες το ίδιο, να είναι σεμνές, όχι κατάλαλες, εγκρατείς, πιστές σε όλα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:11 σε αυτό το πλαίσιο