Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ΠIΣTOΣ ο λόγος: Aν κάποιος ορέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:1 σε αυτό το πλαίσιο