Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 2:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για χάρη όλων, μία μαρτυρία που έγινε σε καθορισμένους καιρούς,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 2

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 2:6 σε αυτό το πλαίσιο