Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 2:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο μπροστά στον Σωτήρα μας Θεό·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 2

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 2:3 σε αυτό το πλαίσιο