Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 1:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

θέλοντας να είναι δάσκαλοι του νόμου, ενώ δεν καταλαβαίνουν ούτε όσα λένε ούτε για ποια πράγματα δίνουν διαβεβαιώσεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 1

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 1:7 σε αυτό το πλαίσιο