Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 1:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πιστός ο λόγος και άξιος κάθε αποδοχής, ότι ο Iησούς Xριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τούς αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 1

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 1:15 σε αυτό το πλαίσιο