Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΠAYΛOΣ, απόστολος του Iησού Xριστού, με επιταγή τού Θεού τού Σωτήρα μας, και του Kυρίου Iησού Xριστού, την ελπίδα μας,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 1

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 1:1 σε αυτό το πλαίσιο