Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 5:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eγκρατευθείτε, αγρυπνήστε· επειδή, ο αντίδικός σας ο διάβολος περιτριγυρίζει, σαν ωρυόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 5

Θέα Α΄ Πετρου 5:8 σε αυτό το πλαίσιο