Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 5:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

να ποιμάνετε το αναμεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επιβλέποντας όχι αναγκαστικά, αλλά εκούσια·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 5

Θέα Α΄ Πετρου 5:2 σε αυτό το πλαίσιο