Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 5:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σας έγραψα με συντομία διαμέσου τού Σιλουανού, του πιστού αδελφού, όπως τον θεωρώ, προτρέποντας και δίνοντας επιπλέον μαρτυρία ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη τού Θεού, στην οποία στέκεστε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 5

Θέα Α΄ Πετρου 5:12 σε αυτό το πλαίσιο