Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 4:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να ζήσετε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στη σάρκα,6 όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 4

Θέα Α΄ Πετρου 4:2 σε αυτό το πλαίσιο