Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 4:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ώστε, και αυτοί που πάσχουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τις δικές τους ψυχές σ’ αυτόν, ως σε πιστόν δημιουργό, με αγαθοποιία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 4

Θέα Α΄ Πετρου 4:19 σε αυτό το πλαίσιο