Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 4:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, έφτασε ο καιρός τού να αρχίσει η κρίση από τον οίκο τού Θεού· και αν αρχίζει πρώτα από μας, τι θα είναι το τέλος εκείνων που απειθούν στο ευαγγέλιο του Θεού;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 4

Θέα Α΄ Πετρου 4:17 σε αυτό το πλαίσιο