Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 4:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aγαπητοί, μη παραξενεύεστε εξαιτίας τού βασανισμού που γίνεταισε σας για δοκιμασία, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράδοξο·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 4

Θέα Α΄ Πετρου 4:12 σε αυτό το πλαίσιο