Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 4:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kάθε ένας, ανάλογα με το χάρισμα που πήρε, να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον σύμφωνα μ’ αυτό, ως καλοί οικονόμοι τής πολυειδούς χάρης τού Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 4

Θέα Α΄ Πετρου 4:10 σε αυτό το πλαίσιο