Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 3:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όπως η Σάρρα υπάκουσε στον Aβραάμ, αποκαλώντας τον κύριο· από την οποία εσείς γίνατε4 παιδιά της, οι οποίες αγαθοποιούσαν και χωρίς να φοβούνται καμία απειλή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 3

Θέα Α΄ Πετρου 3:6 σε αυτό το πλαίσιο