Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 3:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

με το οποίο, αφού πορεύτηκε, κήρυξε και προς τα πνεύματα που ήσαν στη φυλακή,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 3

Θέα Α΄ Πετρου 3:19 σε αυτό το πλαίσιο