Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 3:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, τα μάτια τού Kυρίου είναι επάνω στους δικαίους, και τα αυτιά του στη δέησή τους· το πρόσωπο, όμως, του Kυρίου είναι ενάντια σ’ αυτούς που πράττουν το κακό».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 3

Θέα Α΄ Πετρου 3:12 σε αυτό το πλαίσιο