Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 2:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Στον οποίο καθώς προσέρχεστε, σαν σε μία ζωντανή πέτρα, αποδοκιμασμένη μεν από τους ανθρώπους, στον Θεό όμως εκλεκτή, πολύτιμη,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 2

Θέα Α΄ Πετρου 2:4 σε αυτό το πλαίσιο