Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 2:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επιποθήστε, ως νεογέννητα βρέφη, το λογικό άδολο γάλα, για να αυξηθείτε διαμέσου αυτού·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 2

Θέα Α΄ Πετρου 2:2 σε αυτό το πλαίσιο