Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 2:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι δούλοι, να υποτάσσεστε με κάθε φόβο στους κυρίους σας, όχι μονάχα στους αγαθούς και επιεικείς, αλλά και στους διεστραμμένους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 2

Θέα Α΄ Πετρου 2:18 σε αυτό το πλαίσιο