Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 2:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όλους να τους τιμήσετε· την αδελφότητα να αγαπάτε· τον Θεό να φοβάστε· τον βασιλιά να τιμάτε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 2

Θέα Α΄ Πετρου 2:17 σε αυτό το πλαίσιο