Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 2:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

είτε σε ηγεμόνες, ως αποστελλόμενους απ’ αυτόν για εκδίκηση μεν των κακοποιών, προς έπαινο όμως των αγαθοποιών·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 2

Θέα Α΄ Πετρου 2:14 σε αυτό το πλαίσιο