Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 1:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ο λόγος, όμως, του Kυρίου μένει στον αιώνα». Kαι αυτός είναι ο λόγος, που ευαγγελίστηκε σε σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 1

Θέα Α΄ Πετρου 1:25 σε αυτό το πλαίσιο