Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 1:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αν επικαλείστε Πατέρα, αυτόν που κρίνει χωρίς προσωποληψία, σύμφωνα με το έργο τού καθενός, να διάγετε με φόβο τον καιρό τής παροικίας σας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 1

Θέα Α΄ Πετρου 1:17 σε αυτό το πλαίσιο