Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 1:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, αφού ανασηκώσετετις οσφύες τής διάνοιάς σας, να εγκρατεύεστε, και να έχετε τέλεια ελπίδα στη χάρη η οποία έρχεται σε σας, όταν αποκαλυφθεί ο Iησούς Xριστός·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 1

Θέα Α΄ Πετρου 1:13 σε αυτό το πλαίσιο