Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 1:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για την οποία σωτηρία αναζήτησαν με επιμέλεια και ερεύνησαν οι προφήτες, που προφήτευσαν για τη χάρη, η οποία επρόκειτο νάρθει σε σας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 1

Θέα Α΄ Πετρου 1:10 σε αυτό το πλαίσιο