Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 4:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτοί είναι από τον κόσμο· γι’ αυτό μιλούν από τον κόσμο, και ο κόσμος τούς ακούει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 4

Θέα Α΄ Ιωαννου 4:5 σε αυτό το πλαίσιο