Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 4:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όποιος ομολογήσει ότι ο Iησούς είναι ο Yιός τού Θεού, ο Θεός μένει σε ενότητα μ’ αυτόν, και αυτός μένει σε ενότητα με τον Θεό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 4

Θέα Α΄ Ιωαννου 4:15 σε αυτό το πλαίσιο