Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 4:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aπό τούτο γνωρίζουμε ότι μένουμε σε ενότητα μ’ αυτόν, κι αυτός σε ενότητα με μας, επειδή από το Πνεύμα του έδωσε σε μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 4

Θέα Α΄ Ιωαννου 4:13 σε αυτό το πλαίσιο