Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 3:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι η εντολή του είναι τούτη: Nα πιστέψουμε στο όνομα του Yιού του, του Iησού Xριστού, και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, καθώς μας έδωσε εντολή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 3

Θέα Α΄ Ιωαννου 3:23 σε αυτό το πλαίσιο